Archiwum Prac Dyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Działanie aplikacji reguluje:

Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie składania i sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), obiegu i archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

  • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UEP (login i hasło takie jak do systemu USOSweb;
  • rozpoczęcie procesu obiegu i archiwizacji prac dyplomowych w systemie jest możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich danych w systemie USOS (tytuł pracy, promotor) przez pracownika Biura Obsługi Studenta lub Działu Współpracy z Zagranicą (w wypadku studiów anglojęzycznych);
  • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana (poprzez system APD) do sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA);
  • recenzje pracy są widoczne dla autora pracy w systemie APD po ich zatwierdzeniu;
  • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dostępnym w APD;
  • szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności systemu znajduje się w instrukcjach dostępnych w zakładce „Instrukcje” (lewe menu);
  • nazwa pliku z pracą dyplomową w formacie PDF musi zawierać nazwisko autora, następnie - bez spacji - cyfry identyfikujące numer albumu autora i dalej - bez spacji - skrótowe określenie rodzaju pracy (lic, inż, mgr), np. kowalski22136mgr.

UWAGA!

W okresie zwiększonej liczby egzaminów dyplomowych (czerwiec-sierpień) system JSA jest mocno obciążony, co powoduje, że wyniki badania antyplagiatowego nie docierają w ciągu doby do systemu APD.

Jeżeli promotor po przesłaniu pracy do JSA, nie widzi w systemie APD raportu z badania antyplagiatowego, to po 24 godzinach, zanim przejdzie do etapu zatwierdzenia pracy powinien skorzystać z funkcji - Zarządzanie badaniem / sprawdź status badania.

Życzymy udanego korzystania z serwisu APD!